Frivillighusets historie

Af Olav Tornøe

Som en naturlig del af kommune sammen-lægning mellem Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde kommuner drøftede politikerne – efter flere hørings-runder med borgerne i den nye Hedensted kommune – hvilke områder, der skulle vægtes højt i den nye kommune. Et af dem, der var enighed om at vægte højt var Frivilligheds-området.

2015_indgang
Indgangspartiet

Erfaringer på området var meget forskelligt i de 3 kommuner. I Juelsminde havde der igennem en årrække været etableret et samarbejde mellem flere frivillige organisationer, der havde til huse i samme bygning under navnet Frivillighedscen-tralen. Samarbejdet bestod bl.a. i at koordinere tilbuddene, således at borgere kunne henvises til de rigtige tilbud, bl.a.: Besøgstjeneste, Telefonkæ-de, Børns Voksenvenner, Selvhjælpsgrupper, Lektiehjælp m.fl.

2015_storsalStore sal

I forbindelse med kommunalreformen var de også kommet ny lovgivning på Det frivillige område.

Det Sociale udvalg besluttede derfor at lave nogle informationsmøder rundt i den nye kommune.

Der blev afholdt i alt 3 infomøder, hvor de nye tildelingskriterier blev gennemgået og samtidigt blev De frivillige Organisationer bedt om at komme med ideer og forslag til aktiviteter på området.

Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper fra hver af de 3 gamle kommuner.

De 3 arbejdsgrupper mødtes på et nyt møde, hvor hvert område fik mulighed for at drøfte lokale tiltag. Det viste sig hurtigt at arbejdsgruppen gruppen for Hedensted og nærmeste omegn hurtigt kunne konstatere, at man stort set alle havde et lokale problem. Man måtte låne og leje sig ind flere forskellige steder med mange kompromisser til følge. Arbejdsgruppen pegede derfor bl.a. på, at det kunne være rigtigt godt, at De Frivillige fik egne lokaler i Hedensted.

Det viste sig også svært for kommunen at fremskaffe egnede lokaler. Der blev arbejdet på muligheder i næsten 1 år. Det kunne konstateres at hjulene drejede stærk i Hedensted, så alle tænkelige lokaler var i brug inden for erhvervs-livet. Der blev også set på muligt køb af eget hus – men priserne var skruet så højt op, at det ikke økonomisk kunne bære. Opsvinget fik – som bekendt – en brat ende. Dermed begyndte flere lokale muligheder at dukke op.

2009_invielseSocialudvalgsformand Erik Kvist foretager indvielsen. Tv. brugerrådsmedlem Jørgen Hiorth

En tidligere optikerforretning midt i byen blev første seriøse bud på et Frivillighedshus i Hedensted. Lokalet til selve Cafe og stormøder var gode, men de øvrige rum var ikke optimale og ikke særlig handicapvenlige.

Så dukkede lokalerne op på Ankersvej, hvor en adgang ud til Østerbrogade kom til at blive den fremtidige adresse. Centralt beliggende med rimeligt gode rum og øvrige faciliteter. En vigtig del af det at etablere et lokalt tilbud var, at det var De Frivillige Organisationer, der selv besluttede og vedtog vilkårene for det nye Frivillighus. En ny udvidet arbejdsgruppe tog fat på at etablere og indrette lokalerne, samt udarbejde vedtægter for huset. Afsluttende blev der nedsat et Brugerråd, der skal stå for driften. Kommunen kunne herefter endeligt overdrage huset til De Frivillige Organisationer i og omkring Hedensted.

Frivillighuset drives af § 18 midler, der søges via kommunen årligt.