Plan og plads

Oversigt over de lokaler, der står til rådighed for brugerne.

Gældende fra 1. januar 2016

Plantegning-farverum

Hvor mange personer er der plads til?
For at kunne overholde restriktionerne m.h.t. afstand er antallet af max antal personer i lokalerne ændret til:

  • Store sal: 28 personer (med projektor og teleslynge) dog max. 10 grundet corona-restriktioner
  • Lokale A: 7 personer
  • Lokale B: 7 personer
  • Lokale C: 8 personer (Adgang gennem salen)
  • Lokale D: 4 personer (Adgang gennem salen)
    Lokalet D er midlertidig depot for de fjernede stole